For Cake's Sake
Custom baking

Algemene Voorwaarden
Thuisbakkerij For Cake’s Sake - Bleskensgraaf


1. Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Thuisbakkerij For Cake’s Sake, hierna te noemen: ‘For Cake’s Sake
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de thuisbakkerij For Cake’s Sake.


2. Bestellingen
2.1. Besteltijden
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen via
www.forcakessake.nl


3. Bezorging
3.1. Leveringstijden
Voor bestellingen zal de levertijd en datum afgesproken worden. Bezorgingen vinden in het algemeen plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 18:00 en 21.00 uur. Op zaterdag, zondag,- en feestdagen tussen 10:00-17:00. For Cake’s Sake behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden.
3.2. Aflevering
De bestellingen worden afgeleverd bij de voordeur of receptie indien deze aanwezig is. For Cake’s Sake is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mocht de bestelling niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan wordt de bestelling weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. De bestelling wordt hierna 48 uur bewaard en u kunt deze afhalen bij For Cake’s Sake. Er vindt geen nalevering plaats.
3.3. Spoedbezorging
Mocht de opdrachtgever een bestelling met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever dit duidelijk te vermelden in het contact met For Cake’s Sake. Er zal hiervoor geen spoedtarief aangerekend worden.
3.4. Overmacht
For Cake’s Sake is niet aansprakelijk inzake overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden zoals extreme weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen enzovoort.


4. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website www.forcakessake.nl zijn inclusief 9% BTW. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.


5. Betaling
Alle particuliere en zakelijke opdrachtgevers kunnen gebruik maken van de volgende betaalmethodes: bankoverschrift, pinnen, contant.


6. Aansprakelijkheid
6.1. Adressering/data
For Cake’s Sake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata.
6.2. Logo/tekst
For Cake’s Sake kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van logo en/of tekst, wanneer deze foutief zijn opgegeven door de opdrachtgever.
6.3. Allergeneninformatie
Alle gegevens met betrekking tot allergenen en ingrediënten van onze producten zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. For Cake’s Sake is niet verantwoordelijk voor eventuele klachten die voortkomen uit het consumeren van producten die door For Cake’s Sake zijn gemaakt en geleverd.
6.4. Overige zaken
– For Cake’s Sake is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
– For Cake’s Sake is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
– For Cake’s Sake is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.
– In geval van aansprakelijkheid van For Cake’s Sake is For Cake’s Sake nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het maximum van het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende werkzaamheden.
– Elke vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één week na het constateren van de schade schriftelijk aan For Cake’s Sake is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.


7. Annulering
7.1. Door opdrachtgever
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met  For Cake’s Sake. For Cake’s Sake kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.
7.2. Door For Cake’s Sake
For Cake’s Sake behoudt zich het recht toe om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.


8. Wijzigingen
Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met For Cake’s Sake. For Cake’s Sake kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.


9. Klachten
Op werkdagen van 08.30 uur tot 13.00 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij For Cake’s Sake. Dit kan via email of het contactformulier op www.forcakessake.nl. Klachten worden tot een week na bevestiging van de opdracht in behandeling genomen.


10. Privacy
Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.


11. Uitstraling
11.1. product
De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.forcakessake.nl
11.2. verpakking
Onze verpakkingen zijn altijd voorzien van het logo van For Cake’s Sake. Getoonde verpakkingen kunnen afwijken. Indien de door u bestelde producten verpakt moeten worden in verpakkingen zonder dit logo dan dient u dit voor aanvang van uw order via email aan te geven.


Gegevens For Cake’s Sake
For Cake’s Sake
Gruttostraat 8
2971AH Bleskensgraaf
Email: forcakessakenl@gmail.com
Tel: 0683774471 (whatsapp)